Достъп до материали по проект

Проект: „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и
мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин,
Враца и Монтана“ с № BG05SFOP001-2.025-0022

ДОКЛАД
за
проучване на състоянието и механизмите на гражданско участие в провежданата политика за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана
Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване

Изтеглете от тук:

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА ПОЛИТИКА В ОБЩИНИТЕ ВИДИН, ВРАЦА И МОНТАНА

Изтеглете от тук:

АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩА ПРАВНА И АДМИНИСТРАТИВНА РАМКА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В СПОРТНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ ВИДИН, ВРАЦА И МОНТАНА

Изтеглете от тук:

Модел за активно гражданско участие във формулирането, мониторинга и управлението на местната политика за развитите на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана с изведени конкретни препоръки, въз основа на резултатите от анализите и инструментариума за оценяване

Изтеглете от тук: