Начало

logo bokaya(1)

Сдружение „БОКАЯ”  е организация работеща в област Видин. В екипът на сдружението участват предимно млади хора на възраст до 35 години. Ние работим за изграждане на гражданско общество, за подобряване качеството на живот сред младежите, подпомагане и защита интересите на европейската младеж и тяхната информираност.

Наша кауза е да си сътрудничим със сектори като образование, култура, спорт,  туризъм като връзка между неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите и др.
Развиваме и утвърждаваме духовните ценности, подпомагаме  културни, спортно развлекателни мероприятия,  на лица нуждаещи се от грижи, подпомагаме социалната интеграция и личностна реализация и защита на човешките права.

307b539c3bee4fbb2fa53e7e899ecb56