Изпълни се младежка мобилност по проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“ и Сдружение „Tinerii 3D“ изпълниха младежка мобилност, част от проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Мобилността се проведе в гр. Видин, България в периода от 28.05.2023 г. до 14.06.2023 г., където 14 младежи от България и 14 младежи от Румъния, подкрепени от своите лидери се включиха в дейности, свързани със запознаване и информираност на широката общественост с проблемите, свързани с екологията, биологичното разнообразие, климатичните промени и опазване на околната среда посредством аудио и видео съдържание.

По време на мобилността се осъществиха следните дейности:

•          Опознавателни активности

•          Презентации

•          Дискусии

•          Работа в екип

•          Посещения на различни локации от особено екологично значение за региона и проекта

•          Създаване на аудио и видео съдържание на тема екология и опазване на околната среда

Участниците участваха в множество опознавателни дейности за работа в екип, обвързани с тематиката на проекта и неговия предмет на дейност (включително такива на открито); бяха запознати с литература и няколко документални филма, посветени на проблема с климатичните промени, както и със статистика, свързана със състоянието на околната среда, водите, климата и дезертификацията; посетиха ключови места в град Видин, където заснеха своите клипове.

Период на изпълнение на проекта: 01.06.2022-31.08.2023

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.