Изпълнява се проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“ в партньорство с Сдружение „Tinerii 3D“ изпълняват проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Във връзка с етапите на изпълнението на проекта, предоставяме допълнителна информация.

Прикачени файлове:

  • Информационен бюлетин.

Период на изпълнение 01.06.2022-31.08.2023 г.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.