Изпълнява се проект „Spirit of the nature“, с № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595

Сдружение „Бокая“, България, в партньорство с Асоциация “3D Tinerii”, Румъния, изпълняват проект „Spirit of the nature“ № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие.

Период на изпълнение: 01.06.2022 г. – 31.05.2023 г.

Предвижда се реализирането на доброволческа служба, в която да участват младежи от България и Румъния, както и провеждането на информационна кампания с надслов „Рециклирай – лесно е“.

По време на кампанията ще бъдат разпространени информационни материали за нуждата от управление на отпадъците и намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурсите, обсъждане на предложения за намаляване на въздействието на човешката дейност върху околната среда, иницииране на диалог за климатичните промени и необходимостта от адаптиране на производството на селскостопанска продукция към новите условия на живот.

Funded by the European Solidarity Corps, Erasmus+ Program of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.