Изпълнява се проект „Spirit of the nature“

Изпълнява се проект „Spirit of the nature“ № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие.

Бенефициент е Сдружение „Бокая“, България в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния.

Предстои провеждането на доброволческа служба, в която ще вземат участие 17 младежи от България и Румъния в периода 23.01.2023 г. – 10.02.2023 г. Инициативата ще се проведе в село Фалковец, Северозападна България, където доброволците ще работят съвместно за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на околната среда и насърчаване на дейности, насочени към създаване на устойчиво развитие в областта на екологията.

Ще се проведат срещи с млади хора от района и представители на местната общност с цел насърчаване на диалог за опазване на защитените територии в общината. Също така ще бъдат разгледани разнообразни теми, свързани с опазването на околната среда; ще се работи по изготвянето на предложения на решения за намаляване на въздействието на човешката дейност върху околната среда; ще се инициира диалог за климатичните промени и нуждата от адаптиране на производството на селскостопанска продукция към новите условия на живот.

Начало на проекта 01.06.2022 г. Край на проекта 31.05.2023 г.

Funded by the European Solidarity Corps, Erasmus+ Program of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.