Насилието не е спорт – да защитим младите тенисисти!

В рамките на информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, бяха създадени и разпространени материали и видео, които поставят на фокус въпроса с насилието в тениса, приканвайки широката общественост да се включи в борбата срещу дискриминацията и насилието в спорта.

Кампанията цели да илюстрира негативните последствия от дискриминацията и физическото и психическо насилие в спорта, жертва или свидетел на каквито се оказва всеки трети подрастващ, занимаващ се професионално със спорт. Основен приоритет на кампанията е предоставянето на решения и способи за предотвратяване на проблема и неговото изкореняване, посредством повишаване осведомеността по темата; даване гласност на сериозността му; насърчаване на спортсменството и честната игра и подкрепа на потърпевшите.

Видеото може да видите на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=NptYjcU3x1U

Проект „Честна Игра“ се реализира от сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Ресурсен център Билитис“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 по тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.