Насилието не е спорт – да защитим нашите млади футболни звезди!

Като част от информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, бяха създадени и разпространени видео и постер, които да илюстрират проблема с насилието в спорта, и в частност в футбола.

 Споделянето на видеото и постера в социалните мрежи, сайтът на проекта: https://fairplay-project.eu/, както и сайтовете на двете партниращи си по проекта организации: https://bokaya.eu/ и https://bilitis.org/, цели да насочи вниманието на аудиторията към негативните последствия от дискриминацията и насилието в спорта, жертва или свидетел на които се оказва всеки трети български подрастващ, ангажиран със спорт. Сред главните приоритети на информационната кампания са повишаване осведомеността по темата; даване гласност на сериозността на проблема и въвеждане на политики и дейности в насока неговото разрешаване, изкореняване и предотвратяване; насърчаване на спортсменството и честната игра и подкрепа на потърпевшите.

 Видеото и материалите можете да видите тук:

https://www.youtube.com/watch?v=ogs3gZpx1C4

Проект „Честна Игра“ се реализира от сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Ресурсен център Билитис“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 по тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.