Насилието не е спорт – нека защитим нашите млади боксови състезатели!

Видео и постер, илюстриращи проблема с насилието, основано на пола в спорта, и в частност бокса, бяха разработени и разпространени като част от информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“.

 Целта на споделянето на видеото и постера в социалните мрежи, сайтът на проекта: https://fairplay-project.eu/, както и сайтовете на двете партниращи си по проекта организации: https://bokaya.eu/ и https://bilitis.org/, е да илюстрират негативните последствия от дискриминацията и физическото и психическо насилие в спорта. Статистиката сочи, че всеки трети подрастващ, занимаващ се професионално със спорт, е станал жертва или свидетел на насилие по време на тренировъчния процес. Именно поради тази причина, сред основните приоритети на информационната кампания са повишаване осведомеността по темата; даване гласност на сериозността на проблема и въвеждане на политики и дейности в насока неговото разрешаване; насърчаване на спортсменството и честната игра и подкрепа на потърпевшите.

 Видеото и материалите можете да видите тук:
https://youtu.be/wkxSfXhcdvE

Проект „Честна Игра“ се реализира от сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Ресурсен център Билитис“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 по тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.