Проект „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ 

„Взаимодействие за бъдещи шампиони“ е проект на Сдружение „БОКАЯ“ , който е за обучението на деца и младежи за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт.

Проектът се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът е в партньорство със СОУ „Цар Симеон Велики“ и Спортен клуб по кану-каяк „Бдин77“-Видин, реализира се с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициатива“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“.

Цели на проекта са :

ž Да се популяризира и утвърди подходи на работа с деца и младежи, изложени на риск, като развива силните им страни;

ž Да развие личните качества /физически и психически/ на деца и юноши от 9 до 18 години и да изгради у тях самочувствие, самоувереност, умения за работа в екип и справяне с трудности, чрез насърчаване участието им в редовни занимания с физическа култура и спорт; ž Създаване на партньорска мрежа между организации от различни сфери, работещи заедно по преодоляване на рисковете за подрастващите;
ž Внедряване на нови модели на техники и работа с деца и младежи, като по този начин ги провокираме да са по-активни участници в обществения живот и да работят за развитие на своите способности за адаптация;
ž Създаване на екип /отбор/ от деца за редовни занимания със спорт от водните спортове и умения за водене на здравословен начин на живот.

От тук може да изтеглите Политика на СД“БОКАЯ“ за закрила на детето