Проект по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“.

Проектът „Еко-доброволци“ се изпълнява от сдружение „Консулт груп„ Видин в партньорство с румънската организация от Калафат – „Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii-Calafat.

Двете организации набират доброволци на възраст от 18 до 30 години за участие в проекта. Всички, които проявяват интерес е необходимо да изпратят CV и мотивационно писмо на e-mail: consult2000@abv.bg, или да заявят участието си чрез страницата на организацията.

Европейска доброволческа служба е най- добрият начин за един млад, граждански активен човек не само да допринесе за дадена общност, но и да придобие безценен опит, умения и знания, които не могат да бъдат придобити нито в училище, нито в семейната среда. Това, което младите хора доброволци, ще дадат на организацията са не само добрите практики и изпитаните методи на работа, но и вдъхновение, ентусиазъм и различен мироглед, в което се крие истинското богатството на междукултурното общуване.

Основната идея на проекта е чрез приемането на доброволци да се подпомогне подготовката и организацията при провеждането на шестото издание на Международния младежки фестивал на изкуствата – „Мостът“ във Видин. Той се организира от музикантите от Good Music Society от София и със съдействието и подкрепата на община Видин. Фестивалът събира приблизително над 300 младежи от цял свят, като най-голяма е групата от България. В продължение на седмица в предварително организираните профилирани творчески работилници младежите показват и развиват таланта си да рисуват, пеят, танцуват, театрални умения.