Публична покана за провеждане на социологически изследвания за трудовата заетост сред младите хора