Сдружение „БОКАЯ” се присъедини към големия екип на ЕВРОДЕСК в България

Сдружение „Бокая “ е член на информационно-консултантска мрежа, наречена ЕВРОДЕСК. По препоръка на Европейската комисия на ЕС тази мрежа е предназначена за обслужване на млади хора от цяла Европа, като им предоставя възможността за достъп до пълна и актуална европейска информация.

Информацията, която предоставя ЕВРОДЕСК е изцяло за създаване на условия за развитие на младите хора, мотивиране за образование, култура, наука, екология.

ЕВРОДЕСК със своята дейност и същност е предпоставка за конструктивен диалог между различни обществени структури.

През 2015 година Сдружение „БОКАЯ”- град Видин, се присъедини към големия екип на ЕВРОДЕСК в България.