Събития

                                     НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016 – 2020)Резултат с изображение за национална програма за младежта

                 Резултат с изображение за министерство на младежта и спортаМИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА  И СПОРТА

 

 

 

Завършиха  дейностите по проект „Патриотични доброволци“ на Сдружение „Консулт груп“received_2225223384473727

Повече от 150 участници се включиха във всички дейностите по проект „Патриотични доброволци“ изпълняван от сдружение „Консулт груп“, който се финансира по Национална програма за младежта (2016-2020), Министерството на младежта и спорта.  В заключителната конференция на тема „Стимулиране на партньорското сътрудничество – социално включване на доброволци чрез участие в патриотични инициативи“ и проведена в хотел „Нептун“ във Видин се включиха повече от 45 участници, представители на неправителствени сектор, образованието, спортни организации и доброволци по проекта. Акцент на конференцията, която се състоя на 28 март в хотел „Нептун“, бе популяризиране на включването на доброволци в дейности на администрациите, сдруженията и клубове чрез участието им в различни инициативи.received_358600478094757 На конференцията бяха представени резултатите от дейността по проекта, а в работата й участваха представители на институции, образователни, спортни и неправителствени организации. Акцент в дискусиите беше темата за социалната роля на доброволците и приобщаването им към инициативи и дейности на български организации и институции, както и възможностите чрез подобни инициативи да се допълни патриотичното възпитание на младите хора и ролята на партньорите в този процес. Проектът на сдружение „Консулт груп“ беше с продължителност 4 месеца, като по него бяха подбрани 30 доброволци на възраст от 15 до 29 години, които се включиха в петдневно обучение, участваха в инициативи за регистриране на историческите паметници, във възстановка, посветена на националния празник на Видин – 3-ти март и в заключителна конференция на тема „Стимулиране на партньорското сътрудничество – социално включване на доброволци чрез участие в патриотични инициативи“.

 

received_827310020961938

ДОГОВОР№ 25-00-55/ 17.09.2018г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта