Включете се в онлайн социологическо проучване на тема „Състояние на трудовата заетост в региона на Видин и Калафат“ в изпълнение на проект „Иновативен образователен център“ BG05M9OP001-4.001-0127

Ако принадлежите към следните целеви групи:
–    Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст до 29 години
–    Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност.

То вземете участие като попълните онлайн формуляра кликвайки  ТУК…