Временно прекратяване на доброволческата служба по проект „Доброволчество за по-добър живот“, № 2019-3-BG01-ESC11-077759

Днес, 14.03.2020г., във връзка с изпълнението на проект № 2019-3-BG01-ESC11-077759 „Доброволчество за по-добър живот“, финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“, и обявеното извънредно положение на територията на страната, обявено с Решение № 180/13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, се налага временно прекратяване на доброволческата служба по проекта.

Настъпилата извънредна ситуация както в България, така и в страната на партньорската ни организация – Румъния, и налагането на стриктни мерки за безопасност и сигурност на населението, като в това число се включват и участниците по проекта. 21 – дневната доброволческа служба, планирана в рамките на проект „Доброволчество за по-добър живот“, е със заложен период на реализация от 04.03.2020 г. до 24.03.2020 г. и включва 13 участници от Румъния и 12 участници от България. Изпълнението й започна по план на 04.03.2020 г., но поради възникналата извънредна ситуация в България от 13.03.2020 г. се наложи на 14.03.2020 г. да бъде преустановена с оглед безопасността на участниците.

Сдружение „Бокая“, като водеща организация, изявява своята готовност за изпълнение на предвидената в проекта доброволческа служба веднага след приключване на извънредната ситуация и след предварително съгласуване на мерките за безопасност с партньорската организация Asociatia Act Integration.