Във Видин започна изпълнението на проект  за патриотичното възпитание на доброволци

Сдружение „Консулт груп“ започна изпълнението на а проекта „Доброволци за историческа памет“ , финансиран от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта 2014 – 2020 година. В рамките на 3 месеца доброволци от Видин участват в предвидените дейности по проекта, който включва 30 доброволци на възраст между 15 и 29 години от Видин. Проектната идея предвижда  участие на доброволците в подготовката и честването на 22 септември – Денят на независимостта на България във Видин, като целта е да се включат повече млади хора в тези събития и да участват в отбелязването на празника в родния си град. Очакваното въздействие от проекта  се изразява в натрупания опит и знания, които доброволците ще могат да предадат и да мултиплицират постигнатите резултати, дори и след приключване на доброволческата служба. Идеята на проекта е да бъде  популяризирано доброволчеството и патриотичния дух сред местната общност и най-вече при младите хора.