За нас

Сдружение „БОКАЯ” e основано през месец септември 2013 година в област Видин. Организация, чиято цел се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани граждани в обществените процеси. В своите инициативи сдружение „БОКАЯ” поставя ударението върху демократични ценности и механизми, които стимулират индивидуално участие и гражданска отговорност. Постигането на устойчиви резултати, споделените ценности и създаването на трайни връзки между самите субекти на гражданското общество и представителите на Третия сектор, държавните институции и бизнеса са част от дейностите на сдружението. 

Сдружение „БОКАЯ“ е част от инициативата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), с която гарантират своето добро управление чрез прозрачност, контрол, отчетност, предотвратяване на конфликт на интереси, отговорно управление на човешките ресурси и пряка връзка с обществените групи.

Повече за стандартите, които прилагаме при работата си прочетете тук: https://frgi.bg/bg/standarti-za-dobro-upravlenie-na-grazhdanska-organizatsiya
eurodesk-colour-largeУспешни наши примери са реализираните ни до сега дейности, обучения, семинари чрез които достигнахме до огромен брой младежи в областта. Най-добрите ни примери за това са проекти като „Младежка банка Видин“ , „Международен ден на младежта“ в с. Арчар и гр. Видин , „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ гр. Видин, „Иновативен образователен център“ и др.
indexСдружение „БОКАЯ“ бе  представител на европейска мрежа от мултиплаери на ЕВРОДЕСК , в периода 2015г- 2019г, която служи за информационен портал на всички младежи в ЕС. Чрез мрежата да станете участник на практики в младежкия сектор, паралелно прилагани в 28-те държави членки, а също така и да получите информация за актуални стажове практики, грантове и конкурси из цяла Европа.

Сдружение „БОКАЯ“ също притежава акредитация за приемаща, изпращаща и координираща организация по програма Еразъм+. Повече информация за акредитацията ни ще откриете – EVS Erasmus+ на -> https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/923055978_en

Сдружение „БОКАЯ“ е част от инициативата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), с която гарантират своето добро управление чрез прозрачност, контрол, отчетност, предотвратяване на конфликт на интереси, отговорно управление на човешките ресурси и пряка връзка с обществените групи.

Успешни наши примери са реализираните ни до сега дейности, обучения, семинари чрез които достигнахме до огромен брой младежи в областта. Най-добрите ни примери за това са проекти като „Младежка банка Видин“, „Международен ден на младежта“ в с. Арчар и гр. Видин , „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ гр. Видин, „Иновативен образователен център“ и др.

Сдружение „БОКАЯ“ бе представител на европейска мрежа от мултиплаери на ЕВРОДЕСК , в периода 2015г- 2019г, която служи за информационен портал на всички младежи в ЕС. Чрез мрежата да станете участник на практики в младежкия сектор, паралелно прилагани в 28-те държави членки, а също така и да получите информация за актуални стажове практики, грантове и конкурси из цяла Европа.