Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Бенефициент: Сдружение „Бокая“

Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“

Период на изпълнение: 01.06.2022-31.08.2023

Предстои провеждането на мобилност на младежки работници в гр. Видин, България, където 4-ма младежи от организациите Asociația Tinerii 3D (Крайова, Румъния) и Сдружение „Бокая“ (Видин, България), ще се включат в дейности, свързани неформални и информални методи за образователно и професионално развитие, надградиха познанията си за влиянието на социалните медии и платформи и нуждата от дигитални умения и цифровата комуникация.

Част от предвидените активности в които ще вземат участие младежките работници са:

•          Опознавателни активности

•          Презентации

•          Дискусии, тренинги, ролеви игри и workshop

•          Семинари на теми:

  • Тема 1: Самоефективност при използването на технологиите за личностно и професионално развитие
  • Тема 2: Степени на дигиталност и конфликта с реалността
  • Тема 3: Умения за добра цифрова комуникация – морални филтри на съдържанието
  • Тема 4: Цифрова култура и нови ценности – добри и лоши страни
  • Тема 5: Данни и цифрова информация – свобода на изразяването или липса на усещане за граници
  • Тема 6: Правни и морални аспекти

Обучението за младежки работници ще се проведе в гр. Видин в периода от 17.06.2023 до 30.06.2023 г.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.