Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Бенефициент: Сдружение „Бокая“

Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“

Период на изпълнение: 01.06.2022-31.08.2023

Предстои провеждането на младежка мобилност в гр. Видин, България. Организациите Asociația Tinerii 3D (Крайова, Румъния) и Сдружение „Бокая“ (Видин, България) ще включат млади хора от двете страни в дейности, свързани със запознаване и информираност на широката общественост с проблемите, свързани с екологията, биологичното разнообразие, климатичните промени и опазване на околната среда посредством аудио и видео съдържание.

Участие ще вземат общо 28 младежи в присъствието на своите лидери. По време на мобилността ще се осъществят следните дейности:

•          Опознавателни активности

•          Презентации

•          Дискусии

•          Работа в екип

•          Посещения на различни локации от особено екологично значение за региона и проекта

•          Създаване на аудио и видео съдържание на тема екология и опазване на околната среда

Мобилността ще се проведе в гр. Видин и ще  е в периода от 28.05.2023 г. до 14.06.2023 г.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.