Насилието не е спорт – да защитим нашите бъдещи баскетболни звезди!

Видео и постер бяха създадени и разпространени като част от информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, с цел илюстриране на проблема с насилието в спорта, и в частност в баскетбола.

 Насочването на вниманието на аудиторията към негативните последствия от дискриминацията и физическото и психическо насилие в спорта е сред основните цели на споделянето на видеото и постера в социалните мрежи, сайтът на проекта: https://fairplay-project.eu/, както и сайтовете на двете партниращи си по проекта организации: https://bokaya.eu/ и https://bilitis.org/. Статистиката сочи, че всеки трети подрастващ, занимаващ се професионално със спорт, е станал жертва или свидетел на насилие по време на тренировъчния процес. Именно поради тази причина, приоритети на информационната кампания са повишаване осведомеността по темата; даване гласност на сериозността на проблема и въвеждане на политики и дейности в насока неговото разрешаване; насърчаване на спортсменството и честната игра и подкрепа на потърпевшите.

 Видеото и материалите можете да видите тук:

https://youtu.be/rdGrfe76F1g

Проект „Честна Игра“ се реализира от сдружение „Бокая“ в партньорство с фондация „Ресурсен център Билитис“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 по тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.