Повече от 20 представители на образователни, спортни и туристически организации се включиха в експертна среща, посветена на спортната политика на общините от Северозапада

Двадесет и осем представители на образователни, спортни и туристически организации, ключови специеалисти и експерти,  участваха в работна среща, посветена на проблемите на Северозапада в спорта. В конферентната зала на хотел „Ровно“ във Видин на 9 юни участниците в срещата дискутираха изработените и представени пред тях  Методика и инструменти за оценка на спортната политика на общинско ниво в общините Видин, Враца и Монтана и обмениха мнения и предложения за нейното допълване. Продуктът от тази дейност е изработен по проекта „ Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, финансиран от ОП „Добро управление“. Водеща организация по проекта, който е с продължителност 12 месеца,  е сдружение „Бокая“ – в партньорство с фондация “Бизнес иновации за кариерно развитие“. Пред участницие бяха представени резултатите от извършеното проучване сред целевите групи по проекта – общински власти, гражданско общество и бизнеса, подготвените Методика и инструменти за оценка на спортната политика. Представено бе и проучване на политиките за спорт сред пет европейски държави – Полша, Германия, Швеция Сърбия и Румъния, както и състоянието на нормативната уредба сред трите общини от Северозападна България. Предложени бяха допълнителни идеи за оценка на общинската спортна политика и искания за по-активно участие на държавата в масовия спорт. Всички се обединиха около мнението, че такава Методика и инструментариум е крайно необходима, за да може политиката за спорт на общинско нива да заеме полагащото и се място и да бъде сред приоритетите на общинската администрация, споделиха участниците.

Проектът „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Анализ на действащата система и методология можете да откриете и изтеглите оттук: