Модел за гражданското участие в политиката за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана

За да можем да определим изработеният модел като успешен, се нуждаем от ясни и измерими показатели. Моделът ще бъде базиран на следните елементи: 1. Проблеми и предизвикателства в местното развитие на спoрта в общините Видин, Враца и Монтана 2. Разпределение на отговорностите в институциите при решаване на проблеми 3. Рамка за разрешаване на идентифицираните основни … Продължение

Виж повече

Модел за гражданското участие в политиката за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана

За да можем да определим изработеният модел като успешен, се нуждаем от ясни и измерими показатели. Моделът ще бъде базиран на следните елементи: 1. Проблеми и предизвикателства в местното развитие на спoрта в общините Видин, Враца и Монтана 2. Разпределение на отговорностите в институциите при решаване на проблеми 3. Рамка за разрешаване на идентифицираните основни … Продължение

Виж повече

Oнлайн платформа по проект „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, № BG05SFOP001-2.025-0022-C01/ 21.07.2022

Здравейте, Представяме Ви изработената онлайн платформа по проекта „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“ , на която ще бъдат представени изработения модел за гражданско участие в политиките за спорт на общините Видин, Враца и Монтана. Проектът … Продължение

Виж повече

Oнлайн платформа по проект „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“, № BG05SFOP001-2.025-0022-C01/ 21.07.2022

Здравейте, Представяме Ви изработената онлайн платформа по проекта „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на спорта на територията на общините Видин, Враца и Монтана“ , на която ще бъдат представени изработения модел за гражданско участие в политиките за спорт на общините Видин, Враца и Монтана. Проектът … Продължение

Виж повече