Платформа за граждански мониторинг на спорта

Моделът за граждански мониторинг на спорта е систематизиран подход за прилагането на различни техники и начини за активно въвличане на гражданите и бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местната политика за развитие на спорта и предлага конкретни стъпки, как могат гражданите лесно да участват в процеса по вземане на решения от администрацията, … Продължение

Виж повече

Платформа за граждански мониторинг на спорта

Моделът за граждански мониторинг на спорта е систематизиран подход за прилагането на различни техники и начини за активно въвличане на гражданите и бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местната политика за развитие на спорта и предлага конкретни стъпки, как могат гражданите лесно да участват в процеса по вземане на решения от администрацията, … Продължение

Виж повече