Избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Организиране на публични събития“ по-проект ACF/777 „Честна игра“

Във връзка с изпълнение на проект ACF/777 „Честна игра“ съгласно Договор № 63/21.07.2021г. в рамките втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Да се открие процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: … Продължение

Виж повече

Избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Организиране на публични събития“ по-проект ACF/777 „Честна игра“

Във връзка с изпълнение на проект ACF/777 „Честна игра“ съгласно Договор № 63/21.07.2021г. в рамките втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Да се открие процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: … Продължение

Виж повече

Процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Организиране на публични събития“ по-проект ACF/777 „Честна игра“.

Във връзка с изпълнение на проект ACF/777 „Честна игра“ съгласно Договор № 63/21.07.2021г. в рамките втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Н А Р Е Ж Д А М: Да се открие процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани … Продължение

Виж повече

Процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани до минимум трима доставчици на услуга с предмет: „Организиране на публични събития“ по-проект ACF/777 „Честна игра“.

Във връзка с изпълнение на проект ACF/777 „Честна игра“ съгласно Договор № 63/21.07.2021г. в рамките втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Н А Р Е Ж Д А М: Да се открие процедура за избор на изпълнител въз основа на изпратени покани … Продължение

Виж повече