Home

LocationTeamGoalsValues
Огранизацията работи в град Видин и областтаВ екипът участват предимно млади хора на възраст до 35 годиниПодпомагане и защита интересите на европейската младежПодпомагане социалната интеграция и личностна реализация
Обхват Екип Кауза Ценности
Организацията работи в град Видин и областта В екипът участват предимно млади хора на възраст до 35 години Подпомагане и защита интересите на европейската младеж Подпомагане социалната интеграция и личностна реализация