В процес на изпълнение е проект „Spirit of the nature“

В процес на изпълнение е проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595.

Предстои провеждането на доброволческа служба, в която ще вземат участие 17 младежи от България и Румъния в периода 08.02.2023 г. – 26.02.2023 г. Инициативата ще се проведе в село Фалковец, Северозападна България, където доброволците ще работят съвместно за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на околната среда и насърчаване на дейности, насочени към създаване на устойчиво развитие в областта на екологията.

Ще се проведат срещи с млади хора от района и представители на местната общност с цел насърчаване на диалог за опазване на защитените територии в общината. По време на доброволческата служба ще се проведе дискусия на тема „Ефектите от глобалното затопляне- какво се крие под повърхността“, както и информационна кампания „Рециклирай- лесно е“ в местни музеи, училища и посещения на заинтересовани страни.

Ще бъдат разгледани разнообразни теми, свързани с опазването на околната среда; ще се работи по изготвянето на предложения на решения за намаляване на въздействието на човешката дейност; ще се инициира диалог за климатичните промени и нуждата от адаптиране на производството на селскостопанска продукция към новите условия на живот.

Бенефициент: Сдружение „Бокая“, България

Партньор: “3D Tinerii”, Румъния.

Период на изпълнение: 01.06.2022-31.05.2023

Funded by the European Solidarity Corps, Erasmus+ Program of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.