Материали по проект „Spirit of the nature“, № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595


Тук може да намерите достъпен документ, разработен в рамките на проекта, който разглежда всички основни негови теми, свързани с биоразнообразие; екология; климатични промени и опазване на околната среда: