Осъществи се мобилност на младежки работници по проект „Let’s do it together – a green future for our planet“

Сдружение „Бокая“ и Сдружение „Tinerii 3D“ осъществиха мобилност на младежки работници част от проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456.

Мобилността се проведе в гр. Видин, България, където общо 4-ма младежи от Румъния и от България се включиха в дейности, свързани неформални и информални методи за образователно и професионално развитие, надградиха познанията си за влиянието на социалните медии и платформи и нуждата от дигитални умения и цифровата комуникация.

Младежките работници взеха участие в множество активности, ето и някои от тях:

•          Опознавателни активности

•          Презентации

•          Дискусии

 • Прожектиране и обсъждане на изготвените видеоклипове
 • Социалните медии
 • Медийното потребление и „инфлуенсърите“.
 • Предпочитани дигитални устройства, приложения за комуникация, видеоплатформи и социални мрежи
 • Социалните платформи и тяхното значение в живота на младите хора – YouTube, Flickr, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter и др.

•          Тренинги, Ролеви игри, Workshop за идеи

•          Семинари на теми:

 •  Тема 1: Самоефективност при използването на технологиите за личностно и професионално развитие
 • Тема 2: Степени на дигиталност и конфликта с реалността
 • Тема 3: Умения за добра цифрова комуникация – морални филтри на съдържанието
 • Тема 4: Цифрова култура и нови ценности – добри и лоши страни
 • Тема 5: Данни и цифрова информация – свобода на изразяването или липса на усещане за граници
 • Тема 6: Правни и морални аспекти

Обучението за младежки работници се проведе в периода 17.06.2023-30.06.2023 г.

Период на изпълнение на проекта: 01.06.2022-31.08.2023

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.