Приключи проект „Честна игра“, № 63/21.07.2021 г.

Успешно приключиха дейностите по проект „Честна игра“, изпълняван от Сдружение „Бокая“ и Ресурсен център „Билитис“ с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта бе да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, основано на пола в спорта. Основните дейности по проекта бяха … Продължение

Виж повече

Насилието не е спорт – да защитим нашите млади футболни звезди!

Като част от информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, бяха създадени и разпространени видео и постер, които да илюстрират проблема с насилието в спорта, и в частност в футбола.  Споделянето на видеото и постера в социалните мрежи, сайтът на проекта: https://fairplay-project.eu/, както и сайтовете на двете … Продължение

Виж повече

Насилието не е спорт – да защитим нашите бъдещи баскетболни звезди!

Видео и постер бяха създадени и разпространени като част от информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, с цел илюстриране на проблема с насилието в спорта, и в частност в баскетбола.  Насочването на вниманието на аудиторията към негативните последствия от дискриминацията и физическото и психическо насилие в … Продължение

Виж повече

Насилието не е спорт – нека защитим нашите млади боксови състезатели!

Видео и постер, илюстриращи проблема с насилието, основано на пола в спорта, и в частност бокса, бяха разработени и разпространени като част от информационната кампания по проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“.  Целта на споделянето на видеото и постера в социалните мрежи, сайтът на проекта: https://fairplay-project.eu/, както и сайтовете … Продължение

Виж повече