Стартира изпълнението на проект „Spirit of the nature“

Funded by the European Solidarity Corps, Erasmus+ Program of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Виж повече

Стартира изпълнението на проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Днес, 01.06.2022 г., стартира изпълнението на Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Бенефициент: Сдружение „Бокая“ Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“ ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение на проблемите на околната среда и климатичните промени, посредством изграждане и утвърждаване капацитета … Продължение

Виж повече

Удължаване на проект проект № 2020-3-BG01-KA105-094896 „Youngster workforce“, финансиран по Програма „Еразъм+“, предвид противоепидемичните мерки

Днес, 29 януари 2021, във връзка с изпълнението на проект № 2020-3-BG01-KA105-094896 „Youngster workforce“, финансиран по Програма „Еразъм+“, и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, се налага проектът да бъде удължен, а предвиденият в него младежки обмен да бъде отложен във времето. Мотивите за удължаване срока са породени от ограниченията, въведени от здравните … Продължение

Виж повече

Проект „Доброволчество за по-добър живот“

Номер на договор: 2019-3-BG01-ESC11-077759 Днес, 26.06.2020, успешно приключи реализирането на проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759, финансиран по Програма „Еразъм +“. Основната цел на проект „Доброволчество за по-добър живот“ бе да насърчи доброволчеството и солидарността сред младите хора като ангажира 25 доброволци от България и Румъния в дейности, подпомагащи приобщаването и социализацията … Продължение

Виж повече