Осъществи се мобилност на младежки работници по проект „Let’s do it together – a green future for our planet“

Сдружение „Бокая“ и Сдружение „Tinerii 3D“ осъществиха мобилност на младежки работници част от проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Мобилността се проведе в гр. Видин, България, където общо 4-ма младежи от Румъния и от България се включиха в дейности, свързани неформални и информални методи за образователно и професионално … Продължение

Виж повече

Сдружение „Бокая“ в партньорство с Сдружение „Tinerii 3D“ изпълняват проект “Let’s do it together – a green future for our planet”

Сдружение „Бокая“ в партньорство с Сдружение „Tinerii 3D“ изпълняват проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Предоставяме изработени материали на актуални теми във връзка с изпълнението на проекта. Прикачени файлове: Период на изпълнение 01.06.2022-31.08.2023 г. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of … Продължение

Виж повече

Изпълни се младежка мобилност по проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“ и Сдружение „Tinerii 3D“ изпълниха младежка мобилност, част от проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Мобилността се проведе в гр. Видин, България в периода от 28.05.2023 г. до 14.06.2023 г., където 14 младежи от България и 14 младежи от Румъния, подкрепени от своите лидери се включиха … Продължение

Виж повече

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Бенефициент: Сдружение „Бокая“ Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“ Период на изпълнение: 01.06.2022-31.08.2023 Предстои провеждането на мобилност на младежки работници в гр. Видин, България, където 4-ма младежи от организациите Asociația Tinerii 3D (Крайова, Румъния) и Сдружение „Бокая“ (Видин, България), ще се включат … Продължение

Виж повече