ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И ПРОГРАМИРАЙТЕ 2020

Европейска седмица на програмирането, инициатива, в която сдружение „БОКАЯ“ се включи за трета поредна година.

Виж повече

YOUNGSTER WORKFORCE

Основната цел на проекта бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия.

Виж повече

ЧЕСТНА ИГРА

По проекта ще бъде предоставено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение, което изключва всички форми на насилие в спорта.

Виж повече

„ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна … Продължение

Виж повече

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И ПРОГРАМИРАЙТЕ 2020

Европейска седмица на програмирането, инициатива, в която сдружение „БОКАЯ“ се включи за трета поредна година.

Виж повече

YOUNGSTER WORKFORCE

Основната цел на проекта бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия.

Виж повече

ЧЕСТНА ИГРА

По проекта ще бъде предоставено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение, което изключва всички форми на насилие в спорта.

Виж повече

„ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна … Продължение

Виж повече