Проект „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ 

„Взаимодействие за бъдещи шампиони“ е проект на Сдружение „БОКАЯ“ , който е за обучението на деца и младежи за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт. Проектът се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът … Продължение

Виж повече

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА БАНКА-ВИДИН СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ”

Проектът „Младежка банка” Видин е метод, чрез който младежи набират средства от спомоществователи, които след това управляват, контролират и разпределят за проектни идеи на млади хора от региона при изпълнение на техните предложения. Целта на проекта „Младежка банка – Видин” бе да стимулира развитието на младежката филантропия, като предостави на младите хора финансов ресурс, който … Продължение

Виж повече

Проект „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ 

„Взаимодействие за бъдещи шампиони“ е проект на Сдружение „БОКАЯ“ , който е за обучението на деца и младежи за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт. Проектът се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът … Продължение

Виж повече

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА БАНКА-ВИДИН СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ”

Проектът „Младежка банка” Видин е метод, чрез който младежи набират средства от спомоществователи, които след това управляват, контролират и разпределят за проектни идеи на млади хора от региона при изпълнение на техните предложения. Целта на проекта „Младежка банка – Видин” бе да стимулира развитието на младежката филантропия, като предостави на младите хора финансов ресурс, който … Продължение

Виж повече