Успешно приключи проект BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 01.11.2018 г. успешно приключва проект „Иновативен образователен център“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, Процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Проектът се реализира от … Продължение

Виж повече

Успешно приключи проект „Blue Danube“, номер на договор: 2018-1-BG01-KA125-047681

Успешно приключи реализирането на проект „Blue Danube“ с номер № 2018-1-BG01-KA125-047681, финансиран по Програма „Еразъм +“. Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволци от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”, което от своя страна даде възможност на младите хора да проявят лична ангажираност и … Продължение

Виж повече

ПРОЕКТ „Иновативен образователен център“, BG05M9OP001-4.001-0127

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и … Продължение

Виж повече

Сдружение „Бокая“ приключи проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за младежки дейности

Хазартът превърнал ли се е в проблемно поведение сред младите хора и причинява ли вреди? На този въпрос се опита да отговори сдружение „Бокая“, изпълнявайки проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за  хазарта за 2017, по-точно с основния приоритет на Направление „Активизирай младите“.  … Продължение

Виж повече

Успешно приключи проект BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 01.11.2018 г. успешно приключва проект „Иновативен образователен център“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, Процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Проектът се реализира от … Продължение

Виж повече

Успешно приключи проект „Blue Danube“, номер на договор: 2018-1-BG01-KA125-047681

Успешно приключи реализирането на проект „Blue Danube“ с номер № 2018-1-BG01-KA125-047681, финансиран по Програма „Еразъм +“. Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволци от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”, което от своя страна даде възможност на младите хора да проявят лична ангажираност и … Продължение

Виж повече

ПРОЕКТ „Иновативен образователен център“, BG05M9OP001-4.001-0127

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и … Продължение

Виж повече

Сдружение „Бокая“ приключи проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за младежки дейности

Хазартът превърнал ли се е в проблемно поведение сред младите хора и причинява ли вреди? На този въпрос се опита да отговори сдружение „Бокая“, изпълнявайки проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за  хазарта за 2017, по-точно с основния приоритет на Направление „Активизирай младите“.  … Продължение

Виж повече