Материали по проект „Spirit of the nature“, № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595

Тук може да намерите достъпен документ, разработен в рамките на проекта, който разглежда всички основни негови теми, свързани с биоразнообразие; екология; климатични промени и опазване на околната среда:

Виж повече

„ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна … Продължение

Виж повече

ЧЕСТНА ИГРА

По проекта ще бъде предоставено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение, което изключва всички форми на насилие в спорта.

Виж повече

Проект „Youngster workforce“

Номер на договор: 2020-3-BG01-KA105-094896 Днес 26.07 успешно приключи реализирането на проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм +“. Основната цел на проектa бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които … Продължение

Виж повече

Материали по проект „Spirit of the nature“, № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595

Тук може да намерите достъпен документ, разработен в рамките на проекта, който разглежда всички основни негови теми, свързани с биоразнообразие; екология; климатични промени и опазване на околната среда:

Виж повече

„ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна … Продължение

Виж повече

ЧЕСТНА ИГРА

По проекта ще бъде предоставено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение, което изключва всички форми на насилие в спорта.

Виж повече

Проект „Youngster workforce“

Номер на договор: 2020-3-BG01-KA105-094896 Днес 26.07 успешно приключи реализирането на проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм +“. Основната цел на проектa бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които … Продължение

Виж повече