СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“ СТАРТИРА ПРОЕКТ ,,ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ДРАКОНОВИТЕ ЛОДКИ!“, №НПИМД-КO2-134/2023

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА „Дунавски младежки фестивали на драконовите лодки“ е младите хора да изградят умения за социално отговорно поведение, създаване на навици за редовни занимания със спорт, туризъм и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на заболявания, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, … Продължение

Виж повече

„ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна … Продължение

Виж повече

Изпълнява се проект „Spirit of the nature“, с № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595

Сдружение „Бокая“, България, в партньорство с Асоциация “3D Tinerii”, Румъния, изпълняват проект „Spirit of the nature“ № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие. Период на изпълнение: 01.06.2022 г. – 31.05.2023 г. Предвижда се реализирането на доброволческа служба, в която да участват младежи от България и Румъния, както и провеждането … Продължение

Виж повече

Проект „Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“, в партньорство с асоциация “Tinerii 3D” , Румъния, изпълняват проект „Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Период на проекта 01.06.2022-31.08.2023 Основни цели на проекта: Насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение на проблемите на околната среда и климатичните промени, посредством изграждане … Продължение

Виж повече

СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“ СТАРТИРА ПРОЕКТ ,,ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ДРАКОНОВИТЕ ЛОДКИ!“, №НПИМД-КO2-134/2023

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА „Дунавски младежки фестивали на драконовите лодки“ е младите хора да изградят умения за социално отговорно поведение, създаване на навици за редовни занимания със спорт, туризъм и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на заболявания, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, … Продължение

Виж повече

„ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР и приоритетна ос „Образователна … Продължение

Виж повече

Изпълнява се проект „Spirit of the nature“, с № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595

Сдружение „Бокая“, България, в партньорство с Асоциация “3D Tinerii”, Румъния, изпълняват проект „Spirit of the nature“ № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие. Период на изпълнение: 01.06.2022 г. – 31.05.2023 г. Предвижда се реализирането на доброволческа служба, в която да участват младежи от България и Румъния, както и провеждането … Продължение

Виж повече

Проект „Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“, в партньорство с асоциация “Tinerii 3D” , Румъния, изпълняват проект „Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Период на проекта 01.06.2022-31.08.2023 Основни цели на проекта: Насърчаване използването на иновативни механизми за повишаване на обществената чувствителност по отношение на проблемите на околната среда и климатичните промени, посредством изграждане … Продължение

Виж повече