Стартира проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759

Проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759, финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“ стартира на 01.01.2020 г. и е с продължителност от 3 месеца. Основната цел на проекта е да насърчи доброволчеството и солидарността сред младите хора като ангажира 25 доброволци от България и Румъния в дейности, подпомагащи приобщаването и социализацията на … Продължение

Виж повече

„Запознайте се и програмирайте“ 2019

Европейска седмица на програмирането, инициатива в която сдружениe „БОКАЯ“ се включи за втора поредна година. Тази година в периода 5-ти октомври до 21-ви октомври 2019, част от инициативата станаха 120 деца и юноши на възраст 14 – 24 години. Инициативата се проведе както следва в град Брегово, с. Ново село, град Видин, град Димово, с. … Продължение

Виж повече

Успешно приключи проект BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 01.11.2018 г. успешно приключва проект „Иновативен образователен център“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, Процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Проектът се реализира от … Продължение

Виж повече

Успешно приключи проект „Blue Danube“, номер на договор: 2018-1-BG01-KA125-047681

Успешно приключи реализирането на проект „Blue Danube“ с номер № 2018-1-BG01-KA125-047681, финансиран по Програма „Еразъм +“. Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволци от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”, което от своя страна даде възможност на младите хора да проявят лична ангажираност и … Продължение

Виж повече

Стартира проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759

Проект „Доброволчество за по-добър живот“ с номер № 2019-3-BG01-ESC11-077759, финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“ стартира на 01.01.2020 г. и е с продължителност от 3 месеца. Основната цел на проекта е да насърчи доброволчеството и солидарността сред младите хора като ангажира 25 доброволци от България и Румъния в дейности, подпомагащи приобщаването и социализацията на … Продължение

Виж повече

„Запознайте се и програмирайте“ 2019

Европейска седмица на програмирането, инициатива в която сдружениe „БОКАЯ“ се включи за втора поредна година. Тази година в периода 5-ти октомври до 21-ви октомври 2019, част от инициативата станаха 120 деца и юноши на възраст 14 – 24 години. Инициативата се проведе както следва в град Брегово, с. Ново село, град Видин, град Димово, с. … Продължение

Виж повече

Успешно приключи проект BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 01.11.2018 г. успешно приключва проект „Иновативен образователен център“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, Процедура BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Проектът се реализира от … Продължение

Виж повече

Успешно приключи проект „Blue Danube“, номер на договор: 2018-1-BG01-KA125-047681

Успешно приключи реализирането на проект „Blue Danube“ с номер № 2018-1-BG01-KA125-047681, финансиран по Програма „Еразъм +“. Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 20 доброволци от Румъния да се включат в подготовката и реализирането на Международния фестивал „Седмица на синия Дунав”, което от своя страна даде възможност на младите хора да проявят лична ангажираност и … Продължение

Виж повече