ПРОЕКТ „Иновативен образователен център“, BG05M9OP001-4.001-0127

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и … Продължение

Виж повече

Сдружение „Бокая“ приключи проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за младежки дейности

Хазартът превърнал ли се е в проблемно поведение сред младите хора и причинява ли вреди? На този въпрос се опита да отговори сдружение „Бокая“, изпълнявайки проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за  хазарта за 2017, по-точно с основния приоритет на Направление „Активизирай младите“.  … Продължение

Виж повече

Сдружение „БОКАЯ” се присъедини към големия екип на ЕВРОДЕСК в България

Сдружение „Бокая “ е член на информационно-консултантска мрежа, наречена ЕВРОДЕСК. По препоръка на Европейската комисия на ЕС тази мрежа е предназначена за обслужване на млади хора от цяла Европа, като им предоставя възможността за достъп до пълна и актуална европейска информация. Информацията, която предоставя ЕВРОДЕСК е изцяло за създаване на условия за развитие на младите … Продължение

Виж повече

Проект „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ 

„Взаимодействие за бъдещи шампиони“ е проект на Сдружение „БОКАЯ“ , който е за обучението на деца и младежи за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт. Проектът се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът … Продължение

Виж повече

ПРОЕКТ „Иновативен образователен център“, BG05M9OP001-4.001-0127

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ На 01.11.2017 г. стартира проект № BG05M9OP001-4.001-0127 „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и … Продължение

Виж повече

Сдружение „Бокая“ приключи проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за младежки дейности

Хазартът превърнал ли се е в проблемно поведение сред младите хора и причинява ли вреди? На този въпрос се опита да отговори сдружение „Бокая“, изпълнявайки проекта „Живот без хазарт“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за  хазарта за 2017, по-точно с основния приоритет на Направление „Активизирай младите“.  … Продължение

Виж повече

Сдружение „БОКАЯ” се присъедини към големия екип на ЕВРОДЕСК в България

Сдружение „Бокая “ е член на информационно-консултантска мрежа, наречена ЕВРОДЕСК. По препоръка на Европейската комисия на ЕС тази мрежа е предназначена за обслужване на млади хора от цяла Европа, като им предоставя възможността за достъп до пълна и актуална европейска информация. Информацията, която предоставя ЕВРОДЕСК е изцяло за създаване на условия за развитие на младите … Продължение

Виж повече

Проект „Взаимодействие за бъдещи шампиони“ 

„Взаимодействие за бъдещи шампиони“ е проект на Сдружение „БОКАЯ“ , който е за обучението на деца и младежи за водене на здравословен начин на живот и редовни занимания със спорт. Проектът се финансира по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето. Проектът … Продължение

Виж повече