ЧЕСТНА ИГРА

По проекта ще бъде предоставено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение, което изключва всички форми на насилие в спорта.

Виж повече

Проект „Youngster workforce“

Номер на договор: 2020-3-BG01-KA105-094896 Днес 26.07 успешно приключи реализирането на проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм +“. Основната цел на проектa бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които … Продължение

Виж повече

Стартира проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896

Днес, 11 януари, сме радостни да споделим, че проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм+“ стартира на 01.01.2021 г. и е с продължителност от 3 месеца. Основната цел на проекта е да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие … Продължение

Виж повече

„Запознайте се и програмирайте“ 2020

Европейска седмица на програмирането, инициатива в която сдружениe „БОКАЯ“ се включи за трета поредна година. Тази година в периода 1-ти октомври до 30-ти октомври 2020, част от инициативата станаха 80 деца и юноши на възраст 12 – 24 години. Инициативата се проведе под формата на уебинар както следва в град Белоградчик, с. Ново село, град … Продължение

Виж повече

ЧЕСТНА ИГРА

По проекта ще бъде предоставено разбирането за „Честна игра“ като спортсменско поведение, което изключва всички форми на насилие в спорта.

Виж повече

Проект „Youngster workforce“

Номер на договор: 2020-3-BG01-KA105-094896 Днес 26.07 успешно приключи реализирането на проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм +“. Основната цел на проектa бе да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие у тях специфични знания и умения, с които … Продължение

Виж повече

Стартира проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896

Днес, 11 януари, сме радостни да споделим, че проект „Youngster workforce“ с номер № 2020-3-BG01-KA105-094896, финансиран по Програма „Еразъм+“ стартира на 01.01.2021 г. и е с продължителност от 3 месеца. Основната цел на проекта е да повиши нивото на професионални и личностни компетенции на общо 39 младежи от България, Румъния и Сърбия и да развие … Продължение

Виж повече

„Запознайте се и програмирайте“ 2020

Европейска седмица на програмирането, инициатива в която сдружениe „БОКАЯ“ се включи за трета поредна година. Тази година в периода 1-ти октомври до 30-ти октомври 2020, част от инициативата станаха 80 деца и юноши на възраст 12 – 24 години. Инициативата се проведе под формата на уебинар както следва в град Белоградчик, с. Ново село, град … Продължение

Виж повече