По проект „Честна игра“ стартира информационна кампания „Насилието не е спорт“

В рамките на проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, стартира информационна кампания, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, насочена към младежи, родители, представители на спортните среди и масовата публика. Сред основните цели на кампанията са запознаване на широката общественост и заинтересованите страни с проблемите, свързани с насилието, основано на пола в спорта; изграждането на нулева … Продължение

Виж повече

Модел за гражданско участие в политиките за развитие на спорта беше представен на кръгла маса във Видин

Модел за гражданско участие в политиките за развитие на спорта беше представен на кръгла маса на тема „Общински спортни политики“ във Видин.  В двудневния форум, провел се в  конферентната зала на хотел „Нептун“ във Видин на 7 и 8 юли се включиха повече от 60 участници от трите общини, които дискутираха изработените и представени пред … Продължение

Виж повече

Осъществи се мобилност на младежки работници по проект „Let’s do it together – a green future for our planet“

Сдружение „Бокая“ и Сдружение „Tinerii 3D“ осъществиха мобилност на младежки работници част от проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Мобилността се проведе в гр. Видин, България, където общо 4-ма младежи от Румъния и от България се включиха в дейности, свързани неформални и информални методи за образователно и професионално … Продължение

Виж повече

Изпълни се младежка мобилност по проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“ и Сдружение „Tinerii 3D“ изпълниха младежка мобилност, част от проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Мобилността се проведе в гр. Видин, България в периода от 28.05.2023 г. до 14.06.2023 г., където 14 младежи от България и 14 младежи от Румъния, подкрепени от своите лидери се включиха … Продължение

Виж повече