Повече от 20 представители на образователни, спортни и туристически организации се включиха в експертна среща, посветена на спортната политика на общините от Северозапада

Двадесет и осем представители на образователни, спортни и туристически организации, ключови специеалисти и експерти,  участваха в работна среща, посветена на проблемите на Северозапада в спорта. В конферентната зала на хотел „Ровно“ във Видин на 9 юни участниците в срещата дискутираха изработените и представени пред тях  Методика и инструменти за оценка на спортната политика на общинско … Продължение

Виж повече

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Бенефициент: Сдружение „Бокая“ Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“ Период на изпълнение: 01.06.2022-31.08.2023 Предстои провеждането на мобилност на младежки работници в гр. Видин, България, където 4-ма младежи от организациите Asociația Tinerii 3D (Крайова, Румъния) и Сдружение „Бокая“ (Видин, България), ще се включат … Продължение

Виж повече

Във Видин повече от 50 представители на спортни клубове, общинските власти и бизнеса дискутираха политиките за развитие на спорта  

Представители на  общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Враца проблемите за гражданското участие в полиПредставители на общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Видин проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините от Северозападна България. В конферентната зала на хотел „Нептун“ във Видин на 31 май … Продължение

Виж повече

Изпълни се проект „Spirit of the nature“

Изпълни се проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595. Основна цел на проекта: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на община Белоградчик. Участие в проект „Spirit of the nature“ взеха 34 доброволци, които в рамките на 38 дни, имаха възможност да участват в различни дейности … Продължение

Виж повече