Във Видин повече от 50 представители на спортни клубове, общинските власти и бизнеса дискутираха политиките за развитие на спорта  

Представители на  общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Враца проблемите за гражданското участие в полиПредставители на общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Видин проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините от Северозападна България. В конферентната зала на хотел „Нептун“ във Видин на 31 май … Продължение

Виж повече

Изпълни се проект „Spirit of the nature“

Изпълни се проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595. Основна цел на проекта: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на община Белоградчик. Участие в проект „Spirit of the nature“ взеха 34 доброволци, които в рамките на 38 дни, имаха възможност да участват в различни дейности … Продължение

Виж повече

Представители на общинските власти, бизнеса и неправителствени организации дискутираха във Враца политиките за развитие на спорта в Северозапада

Представители на общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха във Враца проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана. В заседателната зала на Общински съвет във Враца на 26 май бяха представени проекта „Модел за активно гражданското участие във формулирането, управлението и мониторинга на местната политика … Продължение

Виж повече

Повече от 50 участници се включиха в обществено обсъждане за възможносите на гражданско участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана

Представители на  общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана. В заседателната зала на Младежкия дом в Монтана на 19 май бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване за състоянието и механизмите на гражданско участие в провежданата досега политика … Продължение

Виж повече