По проект „Честна игра“ стартира информационна кампания „Насилието не е спорт“

В рамките на проект „Честна игра“, с номер 63/21.07.2021, стартира информационна кампания, под надслов „Насилието НЕ Е спорт“, насочена към младежи, родители, представители на спортните среди и масовата публика. Сред основните цели на кампанията са запознаване на широката общественост и заинтересованите страни с проблемите, свързани с насилието, основано на пола в спорта; изграждането на нулева … Продължение

Виж повече

Промяна относно проект „ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ВИДИН“

Информираме Ви, че срокът за изпълнение на проекта по-първа версия на административен договор бе за периода от 05.07.2022г. до 30.06.2023г., а с решение на УО срока на проекта бе удължен до 30.11.2023г. Община Видин е Бенефициент по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“, който се финансира от две Оперативни … Продължение

Виж повече

Изпълнява се проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Сдружение „Бокая“ в партньорство с Сдружение „Tinerii 3D“ изпълняват проект “Let’s do it together – a green future for our planet” с №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Във връзка с етапите на изпълнението на проекта, предоставяме допълнителна информация. Прикачени файлове: Период на изпълнение 01.06.2022-31.08.2023 г. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the … Продължение

Виж повече

Модел за гражданско участие в политиките за развитие на спорта беше представен на кръгла маса във Видин

Модел за активно гражданското участие във формулирането,                                               управлението и мониторинга на местната политика                                                 за развитие на спорта на територията на общините                                                                   Видин, Враца и Монтана                                                              ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0022-С01 Модел за гражданско участие в политиките за развитие на спорта беше представен на кръгла маса на тема „Общински спортни политики“ във Видин.  В … Продължение

Виж повече