Повече от 50 участници се включиха в обществено обсъждане за възможносите на гражданско участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана

Представители на  общински власти, граждански организаци и спортни клубове дискутираха проблемите за гражданското участие в политиките за развитие на спорта в общините Видин, Враца и Монтана. В заседателната зала на Младежкия дом в Монтана на 19 май бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване за състоянието и механизмите на гражданско участие в провежданата досега политика за … Продължение

Виж повече

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Бенефициент: Сдружение „Бокая“ Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“ Период на изпълнение: 01.06.2022-31.08.2023 Предстои провеждането на младежка мобилност в гр. Видин, България. Организациите Asociația Tinerii 3D (Крайова, Румъния) и Сдружение „Бокая“ (Видин, България) ще включат млади хора от двете страни в дейности, … Продължение

Виж повече

Сдружение „Бокая“, България, реализира проект „Spirit of the nature“ в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния

Сдружение „Бокая“, България, реализира проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния. Проектът е насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие. Към момента се реализира доброволческа служба, в която участват 17 младежи от България и Румъния в периода 08.02.2023 г. – 26.02.2023 г. Инициативата се … Продължение

Виж повече

В процес на изпълнение е проект „Spirit of the nature“

В процес на изпълнение е проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595. Предстои провеждането на доброволческа служба, в която ще вземат участие 17 младежи от България и Румъния в периода 08.02.2023 г. – 26.02.2023 г. Инициативата ще се проведе в село Фалковец, Северозападна България, където доброволците ще работят съвместно за повишаване на обществената чувствителност … Продължение

Виж повече