Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456

Изпълнява се Проект “Let’s do it together – a green future for our planet”, №2022-1-BG01-KA151-YOU-000065456. Бенефициент: Сдружение „Бокая“ Партньор: Сдружение „Tinerii 3D“ Период на изпълнение: 01.06.2022-31.08.2023 Предстои провеждането на младежка мобилност в гр. Видин, България. Организациите Asociația Tinerii 3D (Крайова, Румъния) и Сдружение „Бокая“ (Видин, България) ще включат млади хора от двете страни в дейности, … Продължение

Виж повече

Материали по проект „Spirit of the nature“, № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595

Тук може да намерите достъпен документ, разработен в рамките на проекта, който разглежда всички основни негови теми, свързани с биоразнообразие; екология; климатични промени и опазване на околната среда:

Виж повече

Сдружение „Бокая“, България, реализира проект „Spirit of the nature“ в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния

Сдружение „Бокая“, България, реализира проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния. Проектът е насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие. Към момента се реализира доброволческа служба, в която участват 17 младежи от България и Румъния в периода 08.02.2023 г. – 26.02.2023 г. Инициативата се … Продължение

Виж повече

В процес на изпълнение е проект „Spirit of the nature“

В процес на изпълнение е проект „Spirit of the nature“ с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595. Предстои провеждането на доброволческа служба, в която ще вземат участие 17 младежи от България и Румъния в периода 08.02.2023 г. – 26.02.2023 г. Инициативата ще се проведе в село Фалковец, Северозападна България, където доброволците ще работят съвместно за повишаване на обществената чувствителност … Продължение

Виж повече