Изпълнява се проект „Spirit of the nature“

Изпълнява се проект „Spirit of the nature“ № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080595, насочен към съхранение и опазване на околната среда и видовото многообразие. Бенефициент е Сдружение „Бокая“, България в партньорство с “3D Tinerii”, Румъния. Предстои провеждането на доброволческа служба, в която ще вземат участие 17 младежи от България и Румъния в периода 23.01.2023 г. – 10.02.2023 г. Инициативата … Продължение

Виж повече

НАЛАГА СЕ ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКАТА СЛУЖБА ПО ПРОЕКТА

Настъпилата извънредна ситуация както в българия, така и в страната на партньорската организация – Румъния, и налагането на стриктни мерки за безопасност и сигурност на населението, като в това число се включват и участниците по проекта. 21 -дневната работническа служба, планирана в рамките на проект ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-ДОБЪР

Виж повече

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Реализирането на проекта и предвидените в него дейности дадоха възможност на доброволците да работят съвместно с деца и младежи в неравностойно положение от гр. Видин, с което се подпомогна тяхната ефективна социализация и приобщаване към обществения живот в града, като същевременно се промотира доброволния труд на младите.

Виж повече

ПРОЕКТ YOUNGSTER WORKFORCE ЩЕ БЪДЕ УДЪЛЖЕН

Днес 29 Януари 2021 във връзка с изпълнението на проект „Youngster workforce“, финансиран по програма „Еразъм +“ и въведените противоепидемични мерки на територията на Република българия, се налага проектът да бъде удължен, а предвиденият в него младежки обмен да бъде отложен във времето.

Виж повече